Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit Porissa 2021

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Porissa Vihreiden listalla sitoutumattomana ehdokkaana. Ajan erityisesti kulttuurin asemaa osana hyvinvoivaa kuntaa. Olen 28-vuotias näyttelijä ja teatterialan ammattilainen. Olen työskennellyt laajasti esiintyjänä, tuottajana ja säveltäjä-muusikkona mutta myös lastenteatteriohjaajana, kouluttajana ja alani asiantuntijatehtävissäkin. Vapaa-ajalla harrastan monipuolisesti kulttuuririentoja (tässä tilanteessa tavanomaista maltillisemmin) ja tankotanssia, josta on saattanut lukea taannoin Satakunnan Kansassakin.

Olen syntyperäinen porilainen Ruosniemestä, mutta samalla myös paluumuuttaja. Opiskelin teatteria Dublinin yliopiston Trinity Collegessa Irlannissa 2014-2018, josta palasin freelanceriksi Poriin. Työskentelen tällä hetkellä vapaalla teatterikentällä erityisesti porilaisessa Rakastajat-teatterissa näyttelijänä ja tuotannon assistenttina Teatterifestivaali Lain§uojattomilla. Seuraan työni puolesta aktiivisesti valtakunnallista kulttuuripoliittista keskustelua, erityisesti tietenkin esittävän taiteen näkökulmasta ja haluaisin myös pyrkiä osallistumaan entistä aktiivisemmin kulttuuri- ja taidealaa koskevaan päätöksentekoon. Osallistun Satakunnan maakunnallisen kulttuuristrategian päivitystyöhön useassa pienryhmässä alueen tarpeiden kartoittamiseksi ja tarvittavien uudistustoimenpiteiden edesajamiseksi.

Porissa haluan edistää monipuolisten ja tasokkaiden kulttuuripalveluiden saatavuutta kaikenikäisille ja kaikenlaisille kohderyhmille. Kulttuuri kuuluu kaikille; sitä harrastaville, sitä kuluttaville, siitä nauttiville, sitä kyseenalaistaville ja sitä ammattinaan harjoittaville. Kulttuuri, vapaa-ajan toiminta, liikuntapalvelut ja sivistystyö ovat valtteja hyvinvoivalle kunnalle. Kulttuurilla on todistetusti terveydelle edullisia vaikutuksia niin ennaltaehkäisevänä toimintana kuin myös toipumisen tukijana, joten satsaus kulttuuriin on samalla myös satsaus kuntalaisten terveyteen. Luovat alat ovat lisäksi suuri työllistäjä, jopa useita teollisuuden aloja suurempi. Tapahtumilla on alueen taloudelle merkittäviä kerrannaisvaikutuksia, sillä elämyksistä nauttijat jättävät jälkensä myös ravintola-, majoitus- ja matkustustoimijoille. Kulttuuriin satsattu euro tuleekin moninkertaisena takaisin niin yksilötason kuin yhteisönkin hyvinvoinnin muodossa. Porissa ja laajemmin Satakunnassa on paljon potentiaalia kulttuuri- ja taidealojen toimijoiden yhteistyölle, jotka tulisi valjastaa entistä paremmin kaikkien elämänalojen palvelukseen. Taiteilijoille houkutteleva kunta on sitä myös muille asukkailleen. Kaikenlainen taidetoiminta tuo sisältöjä arjen keskelle, avaa maailmoja, herättää ajatuksia ja parhaassa tapauksessa opettaa maailmasta myös jotain uutta. Kulttuuri on niin vahvasti jokaisen elämään sitoutunut ja sen lävistävä osa, että toisinaan sen olemassa olo saattaa jopa unohtua. Siksi kulttuuria pitää suojella.

Peräänkuulutan kunnalliseen päätöksentekoon avoimuutta ja kuntalaisten oikeaa osallistamista. Näennäiset toimenpiteet ja kankeat kyselyt eivät palvele kuntalaisten tarvetta saada näkemyksensä päättäjien tietoisuuteen, vaan kunnan tulisi aktiivisesti uudistaa tapojaan olla yhteydessä alueensa asukkaisiin. Lisäksi hankinnoissa ja projekteissa tulisi puntaroida pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia sekä kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat kuntalaisten tarpeita myös pitkällä tähtäimellä. Viheralueiden läheisyys ulkoilu-, tapahtuma- ja muuhun vapaa-ajan käyttöön luovat viihtyisän elinympäristön ja mahdollisuuksia rentoutua. Siksi uudisrakentamishankkeissa pitäisikin ottaa tämä seikka huomioon.

Haluan kuntapolitiikassa tuoda esille luovien alojen ammattilaisten näkökulmia. Cuporen 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan kuntien kulttuuriyksiköissä (Pori oli yhtenä selvitystyön kohteena) on noussut esiin tarve saada aktivoitua myös alueen taiteilijoita ja löytää riittävän ammattitaitoisia toimijoita mukaan päätöksentekoon ja kuntien kulttuuristrategioiden suunnitteluun.

Sitoudun ajamaan kulttuurin, tasa-arvon, ympäristön ja kestävän kehityksen ehdoilla toimivaa Poria!

Ajan seuraavia kuntavaaliohjelmia:

Minut löytää ainakin seuraavista vaalikoneista:

  • Nuorten vaalikone
  • Eläinpoliittinen vaalikone
  • OAJ:n vaalikone
  • Sanoman vaalikone (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Ilta-Sanomat, Satakunnan Kansa)
  • Iltalehden vaalikone
  • YLE:n ja mediakumppaneiden vaalikone